Putin and Genghis Khan-style warfare

Putin and Genghis Khan-style warfare

Putyin és a Dzsingisz kán-féle hadviselés

When Genghis Khan’s troops arrived in front of a certain city, they called on its inhabitants to surrender (or Khan’s troops destroy will the city). For example, they encountered resistance in the territory of Persia, so they destroyed all the cities of Persia. However, because of this, they ruled over a pile of rubble. Thus the acquisition of territory also lost its meaning. Dominating nothing is worth nothing.

Amikor megérkeztek Dzsingisz kán csapatai egy adott város elé, felszólították a lakóit, hogy adják meg magukat vagy a földdel teszik egyelővé a várost. Például Perzsia területén ellenállásba ütköztek, ezért elpusztították Perzsia minden városát. Viszont emiatt egy romhalmaz fölött uralkodtak. Így maga a területszerzés is értelmét vesztette. A semmi fölött uralkodni semmit nem ér.

Genghis Khan-style warfare and Putin

Dzsingisz kán-féle hadviselés és Putyin

When the Russian army arrived in front of the city of Mariupol in February 2022, they encountered resistance. Mariupol is one of Ukraine’s maritime centers, and this city was a major player in the world’s steel industry. It was inhabited by 425 thousand people. The Russians destroyed the city.

Amikor az orosz hadsereg megérkezett Mariupol városa elé 2022 februárjában, ellenállást tapasztaltak. Mariupol Ukrajna egyik tengeri központja, a világ acéliparának jelentős szereplője volt ez a város. 425 ezren lakták. Az oroszok a földdel tették egyenlővé.

 

Mariupol előtte

Mariupol before the Russian attackMariupol az orosz támadás előtt 

The other city A másik város – Bahmut

The other city that resisted was the city of Bahmut. The Russians reached Bahmut in August 2022, but here they face even tougher resistance. The Russkies fought for the area around the settlement for three months, after which they took it (the city itself) in another nine months. Since the Russians were not about to win, they destroyed all the buildings indiscriminately so that the defenders had nowhere to hide. It originally had 71,000 inhabitants, now its population is 500. The settlement was destroyed.

A másik város, ami ellenállást mutatott fel, az Bahmut városa volt. Az oroszok 2022 augusztusában értek Bahmut alá, de itt még keményebb ellenállásba ütköztök. A település körüli területért három hónapig küzdöttek a ruszkik, utána magát a várost további kilenc hónap alatt vették be. Mivel az oroszok nem álltak nyerésre, válogatás nélkül lőtték szét az összes épületet, hogy a védőknek ne legyen hova rejtőznie. Eredetileg 71,000 lakója volt, most 500 fő a lakossága. A település semmivé foszlott.

Bahmut előtte

Bahmut before the Russian-Ukrainian warBahmut az orosz-ukrán háború előtt

Before and after pictures of BahmutElőtte-utána képek Bahmutról:

https://www.theguardian.com/artanddesign/2023/may/18/stark-before-and-after-images-reveal-the-obliteration-of-bakhmut

 

Actual destruction Akutális pusztítás

The current city standing in the way of the Russkies is Adiivka. When Russia attacked Ukraine for the first time in 2014, they reached the border of this settlement, but could not take it. One of the first stops of the 2022 invasion was Adiivka, but the resistance could not be broken, even with a huge military superiority. Then the Russians lost their attention on Adiivka for months, but now they want to occupy it again. Most of the city is already uninhabitable, it was blown up with artillery, bombed from their planes and now their infantry is trying to run it down with tanks and other armored vehicles. – The population of the settlement was 31,000 people, now it is around 1,000.

Az aktuális város, ami a ruszkik számára következik, Adiivka. Amikor 2014-ben először támadta meg Oroszország Ukrajnát, akkor eljutottak ennek a településnek a határáig, de bevenni nem tudták. 2022-es invázió egyik első állomása Adiivka lett, de az ellenállást nem tudták megtörni, még hatalmas katonai fölénnyel sem. Aztán hónapokra lekerült az oroszok figyelme Adiivkáról, de most megint ezt akarják elfoglalni. A város nagy része már lakhatatlan, szétlőtték tüzérséggel, lebombázták a repülőikből és most a gyalogságuk próbálja lerohanni tankokkal és egyéb páncélozott járművekkel együtt. – A település lakossága 31,000 fő volt, most 1,000 körül van.

Adiivka előtte

Adiivka before the Russian destructionAdiivka az orosz pusztítás előtt

The point again: “However, because of this they ruled over a pile of ruins. Thus, the acquisition of territory itself lost its meaning. Dominating nothing is worth nothing.”

A lényeg újra: „Viszont emiatt egy romhalmaz fölött uralkodtak. Így maga a területszerzés is értelmét vesztette. A semmi fölött uralkodni semmit nem ér.”

Spread the knowledge

Comments are closed.