Hajszálnyira vagyunk egy Irán-USA háborútól – so close to a Iran-USA war

Hajszálnyira vagyunk egy Irán-USA háborútól

We are so close to a Iran-USA war – English discription in red

Előzmények History

Az USA 2001-ben megtámadta Afganisztánt (Irán keleti szomszédját). Utána az USA 2003-ban megtámadta Irakot (Irán nyugati szomszédját). Ez finoman szólva is (két) jelzés volt Iránnak, hogy ők lesznek a következők. Irán emiatt gőzerővel támogatta Afganisztán és Irak fegyveres csoportjait pénzzel és fegyverekkel, hogy továbbra is szálljanak szembe az USA-val. Az USA-t ki is véreztette az iraki és afganisztáni háború pénzügyileg (csak 2011-ig 3000 milliárd dollár ment el a két háborúra). Az USA-nak nem volt annyi pénze, hogy még Iránt is megtámadja.

In 2001, the USA invaded Afghanistan (Iran’s neighbor to the east). Then, in 2003, the USA attacked Iraq (Iran’s western neighbor). It was the sign of a future USA-Iran war. But, Iran strongly supported groups in Afghanistan and Iraq with money and weapons to continue to oppose the US. The USA was bled financially by the wars in Iraq and Afghanistan (3000 billion dollars were spent on the two wars until 2011 alone). The US didn’t have enough money to attack even Iran.

Irán körülvéve

Viszont 2011-ben az arab tavasz megrengette a szíriai diktatúra helyzetét, Irán 10 milliárd dollárokat költött el az szíriai diktátor hatalmon tartására. Mivel a szíriai diktátor nem talált szövetségeseket az országában, Irán szállította oda a zsoldosokat Afganisztánból, Irakból és Iránból is.

However, in 2011, the Arab Spring shook the Syrian dictatorship, Iran spent 10 billion dollars to keep the Syrian dictator in power. Since the Syrian dictator could not find allies in his country, Iran transported the mercenaries there from Afghanistan, Iraq and Iran as well.

Irán-Szíria kapcsolata

Irán háborút generál Szíriában 2011 óta / Iran has been waging war in Syria since 2011

Szintén 2011 után, Irán nagy tételben elkezdte finanszírozni Libanonban a Hezhollah nevű militáns csoportot. De ez a csoport nem volt elég jelentős, hogy egész Libanont uralja, így ma is, Libanon kettészakadt állapotban van (a központi kormány és a Hezbollah egymással szemben uralkodik).

Also after 2011, Iran began to finance the militant group Hezhollah in Lebanon in large quantities. But this group was not significant enough to rule all of Lebanon, so even today, Lebanon is a divided state (between the government and Hezbollah).

Irán-Libanon kapcsolata

Irán Libanonban is csak megosztani tudta az országot / Iran could only divide the country even in Lebanon

Utána 2014-ben Jemenben Irán egy katonai csoportot kezdett el finanszírozni, a huszikat, akik szétszakították Jement két darabra, egy huszi lázadó területre és egy déli központi kormányra. Azóta az ország tovább szakadt:

Then in Yemen in 2014, Iran began funding a military group, the Houthis, who split Yemen into two, a Houthi rebel territory and a central government. Since then, the country has been further divided:

Szétszakított Jemen - polgárháború

Szétszakított Jemen – zölddel a huszi lázadók, sárga és piros a megosztott kormányzat / Yemen: Huthi rebels in green, divided government in yellow and red

A palesztinok ügyét Irán már az 1980-as évek óta folyamatában támogatja. Palesztinának két területe van: Gáza – ott Irán-barát vallási őrültek az urak és Ciszjordánia, amit a palesztin központi kormány irányít. (Lenti térkép: Gaza, West Bank – azaz Ciszjordánia – a két részre osztott Palesztina.)

Iran has been supporting the cause of the Palestinians since the 1980s. Palestine has two territories: Gaza – ruled by pro-Iranian religious groups and the West Bank, which is controlled by the Palestinian central government. (Map below: Gaza and the West Bank – Palestine divided into two parts and two political groups.)

Út az Irán-USA háborúhoz – Road to Iran-US War

Irán katonai-vallási vezetői egyre vadabb húzásokkal álltak elő az elmúlt években és különösen az elmúlt hónapokban. Egyrészt kiadták a parancsot Palesztinában a Gázai övezet zsarnoki bandájának (Hamasznak), hogy támadja meg Izraelt (az USA egyik szoros szövetségesét). Ezt követően Irán parancsba adta a libanoni Hezbollah nevű fegyveres csoportnak, hogy ők északról támadják meg Izraelt, ezt meg is tették, Izrael több mint egy hónapja háborúban áll a Hezbollah nevű hadsereggel. Utána az irániak parancsba adták Jemenben a husziknak, hogy lőjenek ki rakétákat Izraelre (rakétákat, amiket Irán adott nekik).

Iran’s military-religious leaders have come up with increasingly wild moves in recent years and especially in recent months. On the one hand, the order was given to the tyrannical gang of the Gaza Strip (Hamas) to attack Israel (a close ally of the USA). After that, Iran ordered the Lebanese armed group Hezbollah to attack Israel from the north, and they did so. Israel has been at war with Hezbollah for more than a month. Then the Iranians ordered the Houthis in Yemen to fire missiles at Israel (missiles that Iran gave them).

Izrael és támadói

Izrael és támadói: északról Libanon fegyveres erejének fele, délen lilával jelölve Gáza / Israel and its attackers: from the north, the pro-Iranian militants of Lebanon, and Gaza marked in purple in the south

Irán 2024. január 11-én eltérített egy olajszállító hajót, ami Irakból Törökországba vitt volna olajat (Törökország a NATO tagja, az USA egyik szövetségese). Irán jemeni barátai sorra térítik el a hajókat Jemen partjainál. Erre az USA és Anglia bombázni kezdték Jemenben az Irán-barát erőket 2024. január 12-én.

On January 11, 2024, Iran hijacked an oil tanker carrying oil from Iraq to Turkey (Turkey is a member of NATO and an ally of the USA). Iran’s Yemeni friends are hijacking ships off the coast of Yemen one after the other. On January 12, 2024, the USA and England started bombing pro-Iranian forces in Yemen.

Ezek után talán érthető, miért gondolom azt, hogy Irán és az USA egy hajszálnyira van a nyílt háborútól. – Azt még szintén meg kell említeni, hogy Irán egy ukrán utasszállítógépet lelőtt néhány évvel ezelőtt. A 2022-es, második orosz-ukrán háború kirobbanása óta pedig Irán folyamatosan szállítja a drónokat és a rakétákat Oroszországnak. Sok esetben maguk az iráni drónkezelők támadják a robbanó drónokkal Ukrajnát és ölnek ukrán állampolgárokat. Ukrajna az USA barátja, Irán ezzel is egyre közelebb kerül az Irán-USA háborúhoz. – Most kivételesen nem az USA provokálja az eseményeket, hanem Irán, méghozzá egyoldalúan és valami döbbenetes agresszióval.

It should also be mentioned that Iran shot down a Ukrainian passenger plane a few years ago. And since the outbreak of the second Russo-Ukraine war in 2022, Iran has continuously supplied drones and missiles to Russia. In many cases, Iranian drone operators themselves attack Ukraine with exploding drones and kill Ukrainian citizens. Ukraine is a friend of the USA, Iran is thus getting closer to the Iran-USA war. – Now exceptionally, it is not the USA that is provoking the events, but Iran, even unilaterally and with shocking aggression.

Irán egyértelműen háborús bűncselekményeket követ el. Iránban ideje a rendszerváltásnak, a katonai és vallási elit helyett egy demokratikus Irán a megoldás a térség vad agressziójára. Ezzel a fő konfliktusgeneráló tényező válna végre békéssé.

Iran is clearly committing war crimes. It is time for regime change in Iran, instead of the military and religious elite, a democratic Iran is the solution to the wild aggression in the region. This would finally make the main conflict-generating factor (Iran’s dictatorship) peaceful.

A világ 1945 és 2020 közötti eseményekről itt találsz egy könnyen érthető könyvet:

https://smaragdkiado.hu/termek/gombos-laszlo-a-hideghaboru-es-meg-30-ev/

You can find ebook about the events from 1945 to 2020 – here:

https://smaragdkiado.hu/termek/gombos-laszlo-cold-war-and-the-post-cold-war-ebook/

Spread the knowledge

Comments are closed.